Sûfî Perspektif

KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN’IN SÛFÎ ZÜMRELERLE İRTİBATI

KANÛNÎ SULTAN SÜLEYMAN’IN SÛFÎ ZÜMRELERLE İRTİBATI

Yavuz Sultan Selim’in kısa süren saltanatından sonra Osmanlı Devleti’nin başına geçen oğlu Kanûnî Sultan Süleyman da babası ve dedeleri gibi… Devamını oku

MEVLÂNÂ DİLİYLE EĞİTİMCİNİN TEMEL HASLETLERİ

DEVREDEN PERVÂNELER

Mevlânâ’nın muhâtabı insandır. İnsanı tanımak, insanlık cevherine sahip çıkmak, insana değer vermek, insanlık dâvâsını gütmek ve insanlık vazifesini kuşanmak Mevlânâ’nın… Devamını oku

SÜNBÜLİYYE ŞEYHİ MERKEZ EFENDİ (ö.959/1551-52)

195-somuncubaba-sunbuliyye

Şeyh Sünbül Sinan’ın meşhur halîfesi[1] Merkez Efendi’nin[2] asıl ismi Mûsâ, lakabı ise Merkez Musli­huddin’dir.[3] Fakat daha çok “Merkez Halîfe”[4] ve… Devamını oku

YAVUZ SULTAN SELİM VE TASAVVUFÎ ZÜMRELER

Somuncu Baba

“II. Bayezid’den sonra tahta geçen Yavuz Sultan Selim’in 1512-1520 yılları arasındaki saltanat döneminde babası gibi tasavvufa ve tasavvuf erbabına yakınlık… Devamını oku

SEYYİD BURHÂNEDDÎN TİRMİZİ (Ö. 639/1241)

Somuncu Baba

“Celâleddîn-i Rûmî’nin¸ “Mevlânâ” adıyla anılmasında çok büyük tesiri bulunan Burhâneddîn Tirmizî’nin hayatını gereği gibi bilemiyoruz. Birçok velinin hayatı gibi Tirmizî’nin… Devamını oku

15 TEMMUZ’DA YAŞANAN KARANLIK GECENİN AYDINLIK SABAHI

15 temmuz

“Devletin içine sızan¸ devletin kurumlarında kadrolaşan¸ kurumsal hiyerarşiyi devre dışı bırakan¸ kendi iç yapılanmasıyla emir komuta zinciri oluşturan¸ süfli emellerine… Devamını oku

TEKKE MÛSİKİSİNDEN YAYILAN RÂYİHALAR

Somuncu Baba

"Tekke mûsikîsi dervişin zikrullaha doyumsuzluğunu ve zikre katılanların kendilerini zikre kaptırmalarını sağlar. Zikr-i dâimî ve vecd-i hakîkînin yakalanmasına katkıda bulunur…. Devamını oku

DARENDELİ ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ'NİN (K.S.) SOHBET MECLİSLERİ

Somuncu Baba

"Osman Hulûsi Efendi'de sohbet¸ tarîkatının en önemli irşat usulüdür. Sohbet ashâbın Rasûlullah'ın huzurundaki yetişme tarzıdır. Sohbette halka teşekkülü esastır. Sohbette… Devamını oku

AŞK DERDİNİ DERMAN GÖRENLER

Somuncu Baba

“Sevgi en kutsal duygudur. Seven sevdiğini candan sever. Seven sevdiğine bende olur. Seven sevdiğinden aslâ vazgeçmez. Seven sevdiğinin kapısında Kıtmîr… Devamını oku

TASAVVUFÎ AHLÂKIN UMDELERİ

Somuncu Baba

"Sûfî şahsiyet hesabî değil hasbî yaşayan insandır. Başkalarının onayına değil¸ Hakk'ın rızâsına muhtaç bir isimdir. Çünkü tasavvuf iddiâ makamı değildir…. Devamını oku