Yurdum

Bu yurdun her karış toprağı güzel,
Güzellik içinde bahtiyar gez gel.
Suyu, dağı, gölü, ırmağı güzel,
Türküler söyleyip çok diyar gez gel.

Dağlarında bulut saçını açar,
Sularından geyik, ceylan su içer,
Göklerinde nazlı turnalar uçar,
Bin bir renkli nice baharlar gez gel.

Seherleri bülbül öter nazınan,
Ozanları şiir söyler sazınan,
Gelin ilen güvey ilen kızınan,
Altın başak veren tarlalar gez gel.

Ayrı ayrı dört mevsimi yaşanır,
İlk baharda halı gibi döşenir,
Çeşmelerden serin sular boşanır,
Sevdası içine sinsin var gez gel.

Sayfayı Paylaş