YÛNUS VAR!

Burcu burcu kokan gonca güllerde,
Dostluğa uzanan sıcak ellerde,
Sevgiyi anlatan bütün dillerde,
Aşk ile söylenen sözde Yûnus var.

Barışın rehberi olan illerde,
Ahengi sağlayan ince tellerde,
Benlikten arınmış saf gönüllerde,
Aşk ile girilen özde Yûnus var.

Semada çınlayan ezan sesinde,
Güneşle kaybolan sabah sisinde,
Canlının aldığı her nefesinde,
Aşk ile gidilen düzde Yûnus var.

Yağmur ile esen serin yellerde,
Nehirlere koşan coşkun sellerde,
İçten alev alev yanan çöllerde,
Aşk ile sönmeyen közde Yûnus var.

Dillerden düşmeyen şiir ezgide,
Nefreti kökünden silen çizgide,
Hakk’a ulaşılan yüce sezgide,
Aşk ile görülen gözde Yûnus var.

Göklere el açan karlı dağlarda,
Ruhlara yön veren güçlü bağlarda,
Destanlar yazılan nice çağlarda,
Aşk ile nurlanan yüzde Yûnus var.

Yeşil yaprak dolan kuru dallarda,
İşi kolay kılan gerçek kullarda,
Birlikte yürünen mutlu yollarda,
Aşk ile sürülen izde Yûnus var.

Bilgide, teknikte, ilim irfanda,
Gelin tanış olun diyen mekanda,
Nedimi’nin yari; iki cihanda,
Aşk ile bilinen gizde Yûnus var.

Hoşgörü isteyen her merhamette,
İnsanlık erdemi iyi niyette,
Dostluk meclisinde içli sohbette,
Aşk ile çalınan sazda Yûnus var.

Mevsimi gelince eriyen karda,
Pınarda kaynayan duru sularda,
Sonbahardan sonra kışta, baharda
Aşk ile beklenen yazda Yûnus var.

Kainatı saran sonsuz ummanda,
Kardeşlik hasreti çeken zamanda,
İman duygusuyla giden kervanda,
Aşk ile alınan hızda Yûnus var.

Damla damla yaşlar döken bulutta,
Sevgi yılındaki sabır sebatta,
Kalbimizde açan binbir umutta,
Aşk ile büyüyen hazda Yûnus var.

Sayfayı Paylaş