YÂRİ BEKLERKEN

236 Dergi-644

Bahâr geldi ey gönül lâleler güller açtı

Nicedir sükût eden yârimde diller açtı

 

Seherde bâd-ı sabâ râyihalar getirdi

Zülfünden o cânânın bahtımca teller açtı

 

Elvan elvan bekliyor yârimi âh Emirgân

Laleler gelsin diye semaya eller açtı

 

Hasretten heyecanla kızardı erguvanlar

Göklerin sînesinde bulutlar seller açtı

 

Mehtâbın arayışı yârimin gül yüzüdür

Belki de bir meçhulde göğsünü yeller açtı

 

Âh bahar yâr hasreti seni de sarhoş etti

Vuslatın hayaliyle nice emeller açtı

 

Leblerinden dökülür bahârın nağmeleri

Seherin ezkârını yine bülbüller açtı

 

Yan her bahar Kâfiyâ yârsız geçen demlere

Şiirin her geçen gün taze gazeller açtı

Sayfayı Paylaş