VUSLATA ERDİR YA RAB!

Somuncu Baba


Sen Gafur’sun¸ Rahim’sin¸ lâyık değilsem bile


Hem dünyada¸ ukbâda¸ murâda erdir ya Rab!


…İzim denen “dincik”ler¸ o kadar çoğaldı ki


Doğru yoldan ayırma¸ sırata erdir ya Rab! 


Sen Settâr’sın ya Rabbi¸ kulun suçuna bakma


Ne olursun ey Rahman¸ beni nârında yakma!


Lâyık değilsem bile¸ derecesiz bırakma


Sâlih kulların gibi¸ mirata erdir ya Rab! 


Kul hakîki kul ise¸ bâtıl kapı çalmasın


Kör nefsine uyarak¸ günahlara dalmasın


İmanı sahih olsun¸ şirkten eser kalmasın


Tağuttan uzak eyle¸ tevhide erdir ya Rab! 


Ey nefis suç işleyip¸ arsızca gülme öyle!


Ne yapsam kurtulurum¸ senin elinden söyle


Defterini sağından¸ alan kullardan eyle


O çetin hesap günü¸ berata erdir ya Rab! 


Şâirlerin öyle ki¸ sıkı eler eleği


Hiç bir zaman onların¸ bükülmesin bileği


Bu günahkâr kulunun¸ senden en son dileği


Ömrünün hazanında¸ vuslata erdir ya Rab..!

Sayfayı Paylaş