Vaktidir Gazeli

Yaş yetmişi geçti, gitme vaktidir
Rıhlet kervanına yetme vaktidir

Nefsin değil, rûhun sesini dinle
Şeytanı Gayyâ’ya itme vaktidir

Şiirde hikmetin izinden yürü
Hakk’ın rızâsını tatma vaktidir

Binbir çeşit puttan çevir yüzünü
Her hâlinden kulluk tütme vaktidir

Akranların birer birer göçtüler
Ne oyalanma, ne yatma vaktidir

Belki bu son gemi, kalkmak üzere
Bütün safraları atma vaktidir

Çok hızlı akıyor zaman ırmağı
Elest’teki sözü tutma vaktidir

Dünyâ bir gölgelik, hayat bir uyku
Her an kalk borusu ötme vaktidir

Âkıbetimizi hayreyle yâ Rab
Tövbe ve istiğfâr etme vaktidir…

Sayfayı Paylaş