VAHDET YOLUM, AŞKTIR BENİM!..

VAHDET YOLUM, AŞKTIR BENİM!..

Aşk derdiyle, yanan  kulum;
Rahmet yolum, aşktır benim!..
“Tevhîd” söyler, her usûlüm;
Nusret  yolum, aşktır benim!..

“Hak”  adıyla,  titrer  bu ses;
O’na  gider her bir nefes!..
Gör n’eyledi, aldığım ders?
Hikmet yolum, aşktır benim!..

Gönül,  dil ol  bu dergâha;
Nefs,  eğilsin  secdegâha!..
Tevekkül  et,  tek  Allah’a;
Halvet  yolum,  aşktır benim!..

Gel, vecd  ile takvâ  bürün;
Sen’siz değil, ilm-i  ledün!..
“Ne” diyorsan, öyle  görün;
Haslet  yolum,  aşktır  benim!..

Aç, Sen’dedir o göz, kulak;
“Hakk’ı” söyler edep, ahlâk!..
Ezel, ebed  Hakk’tır  mutlak;
Kudret  yolum, aşktır  benim!..

Tut  bu  seyri,  malûm  eyle;
Aşk  dersini,  talim  eyle!..
Canı,  Hakk’a  teslim  eyle;
Vahdet  yolum,  aşktır  benim!..

Sayfayı Paylaş