SULTAN 3. SELİM HAN

234 Dergi-45-1

Batıdan, doğudan, kuzey, güneyden,

Darbe almış Sultan Üçüncü Selim…

Çok çekmiş, çeriden, ağadan, beyden,

Zorda kalmış Sultan Üçüncü Selim…

 

Merhametli, müşfik, biraz da ürkek,

‘İlhami’ mahlaslı hassas bir yürek,

Hanedana kırk yıl sonra ilk erkek,

Doğup gelmiş Sultan Üçüncü Selim…

 

İsmiyle bilinir suzidilâra,

Besteleri uçmuş nice diyâra!

Taze ümitlere aç Üsküdar’a,

Maya çalmış Sultan Üçüncü Selim…

 

Hoş görüyle kucaklamış asırı,

Cezzar Ahmet çoban, Frenkler sürü,

Yeniden geriye alıp Mısır’ı,

Küfrü çelmiş Sultan Üçüncü Selim…

 

Şekillenmiş ıslahatın ağacı,

Matbuatın, tersanenin ilacı,

Nizam-ı Cedid’i kurup çok acı,

Bir nam salmış Sultan Üçüncü Selim…

 

Çeşme, kışla, tekke… Nice esere,

Türbe, hamam, iz bırakmış çok yere!

Çağdaş savaş tekniğiyle nefere,

Giden yolmuş Sultan Üçüncü Selim…

 

Hem hattat, hem şair, bilir üç dili,

Hep yumuşak huylu, Mevlevi hâli,

Tahtta geçirdiği on sekiz yılı,

Seyre dalmış Sultan Üçüncü Selim…

 

Laleli’de babasının yanında,

Celil’in isyanlar kaynar kanında,

Feryat-figan hareminin önünde,

Yasla dolmuş Sultan Üçüncü Selim…

 

Eşkıyalar kapılara dayanmış,

Kırk altı yaşında yıldızı sönmüş,

Yüzü-gözü alkanlara boyanmış,

Şehit olmuş Sultan Üçüncü Selim…

Sayfayı Paylaş