ŞÜKÜR YÂ RAB

229-şiir-23

 

Her lütfuna, ihsânına

Şükür yâ Rab, şükür yâ Rab

Kur’ân’daki beyânına

Şükür yâ Rab, şükür yâ Rab

 

 

Gündüz için,  gece için

Gönlümdeki ece için

Dilimdeki hece için

Şükür yâ Rab, şükür yâ Rab

 

 

Evlâdıma,  ayâlime

Düşünceme, hayâlime

Şu fânîde her hâlime

Şükür yâ Rab, şükür yâ Rab

 

 

Elim için, gözüm için

Tutar iken dizim için

Değişmeyen özüm için

Şükür yâ Rab, şükür yâ Rab

 

Pâdişâh-ı lemyezelsin

Hem ebedsin, hem ezelsin

Mutlak anlamda güzelsin

Şükür yâ Rab, şükür yâ Rab

 

Tükenir mi saya saya?

Şükürler toprağa, suya

Teşekkür adlı duyguya

Şükür yâ Rab, şükür yâ Rab

 

Beni bir insan yarattın

Beni Oğuzdan yarattın

Beni Müslüman yarattın

Şükür yâ Rab, şükür yâ Rab…

Sayfayı Paylaş