Somuncu Baba

Somuncu Baba

Memleketi Kayseri, karyesi Akçakaya
Mâneviyat Fâtihi, tekke kurmuş oraya

Vazîfesi îcâbı Bursa’ya hicret etmiş
Pişirdiği ekmekler, tâlip olana yetmiş

Ekmek torbası sırtta, der : “Müminler, somunlar!”
Tad bırakan damakta, helâl rızıktan unlar

Sırlarını fâş etmiş, Ulu Câmi küşâdı
Şöhretten kaçış, sonra, Aksaray’ın bünyâdı

Hac farzından dönüşte, son durağı Dârende
Teslim etmiş rûhunu, alan da O, veren de

Mübârek kabirleri nurdan bir ziyâretgâh
Evliyâ himmetinden mahrum etmesin Allah…

Sayfayı Paylaş