SOMUNCU BABA

Somuncu Baba


Kurmuş dergâhını sarp kayalara


Ruhları arıtır Somuncu Baba.


Feyiz saçar durur dünden bugüne


Herkesin yâridir Somuncu Baba. 


Bursa’da yaşadı… Kayseri ili


Kerâmetle dolu mübârek eli


O’na mürit olmuş Bayram-ı Velî


İmânın sûrudur Somuncu Baba. 


Sakladığı sırrı olunca ayan


Niğde¸ Aksaray’a o düştü yayan


Darende’de güneş gibi parlayan


Hakk’ın bir nûrudur Somuncu Baba. 


Cezayir’den Şam’a¸ Yemen’den Kars’a


O’nun temiz rûhu bizleri sarsa


Hak katında sevilmeyen ne varsa


Hepsinden berîdir Somuncu Baba. 


İbret al kayadan kaynayan sudan


Gör de kâmilleri kendinden utan


Velîler zinciri “altın halka” dan


Herhalde biridir Somuncu Baba. 


Halvette kalarak Mevlâ’sı ile


Çile hânesinde çok çekti çile


Fıtratı gereği “âşık”tır güle


Bülbülün zârıdır Somuncu Baba. 


Hakk ile inleyen sanki kamıştı


Günahını gözyaşıyla yumuştu


“Yevm-i elestü”de “belâ” demişti


Sözünün eridir Somuncu Baba.Somunla doyurur sohbetle besler


Zikirler “hafi”dir duyulmaz sesler


Gönül kovanını vahiyle süsler


Petekte arıdır Somuncu Baba. 


Dolunay misâli parlardı yüzü


Asırlar geçse de silinmez izi


Mânâ âleminin “kutup yıldızı”


Erenler pîridir Somuncu Baba. 


Dünyada her kim ki isterse necat


Bu yola gireni Rabb’im sen yücelt


Külliye ortada söze ne hâcet


Ölmez o diridir… Somuncu Baba… 


DOST OL 


Dikkatli ol Müslüman¸ nefse kaptırma postu


Ya Allah’ın dostu ol¸ ya da dostunun dostu…

Sayfayı Paylaş