SIRLARIN EFENDİSİ GAZELİ

Somuncu Baba


Kayseri’nin manevî sâhibi¸ Seyyid Burhâneddin Hazretleri


Müslümanlığı Altın Çağ gibi¸ Seyyid Burhâneddin Hazretleri 


Mevlânâ Muhammed’in üstâdı¸ Evlâd-ı Resûl’den aldı adı


Sultânü’l-Ulemâ muakkibi¸ Seyyid Burhâneddin Hazretleri 


Özbekistan’da doğdu¸ Tirmizli; babası Hasan¸ Kâsım dedesi


Resûlüllâh’a gider nesebi¸ Seyyid Burhâneddin Hazretleri 


On ikinci asırda teşrîfi; O bir Seyyid¸ künyesi¸ Hüseynî


Bâtın ilminde görünmez dibi¸ Seyyid Burhâneddin Hazretleri 


Celâleddin¸ hoca emâneti; ilk öğretmen¸ mürşid ve atabeki


Seyyid-i Sırdan olmak nasîbi¸ Seyyid Burhâneddin Hazretleri 


Bir lâkapları da Muhakkik’ti; Maârif¸ tasavvufî eseri


Meşhurdu¸ ilmi¸ hâli¸ edebi¸ Seyyid Burhâneddin Hazretleri 


Dokuz yıl pişirdiği müridi; talebeyi gör¸ tanı mürşidi


Her âşık gibi vatan garibi¸ Seyyid Burhâneddin Hazretleri 


“Kolonizatör Türk Dervişleri”¸ Hak yola her ân dâvet işleri


Hastalıklı kalplerin tabîbi¸ Seyyid Burhâneddin Hazretleri 


Oğuz¸ dinle ezel bestesini¸ izle Altun Kol Silsilesi’ni


Tek örneği Allah’ın Habîbi¸ Seyyid Burhâneddin Hazretleri…


Sayfayı Paylaş