ŞEYH HÂMİD-İ VELÎ, OSMAN HULÛSİ

Somuncu Baba


Darende’de iki aslan yatmakta


Şeyh Hâmid-i Velî¸ Osman Hulûsi


Tasavvuf yolunun kalbi atmakta


Şeyh Hâmid-i Velî¸ Osman Hulûsi 


Gönül dünyâmızı mâmûr ettiler


Ruhları neşveyle sürûr ettiler


Zulmet deryâsını pür-nûr ettiler


Şeyh Hâmid-i Velî¸ Osman Hulûsi 


Pîrdaşlara edep dersi verdiler


Sonsuz saâdeti ufka serdiler


Hak’tan gelip yine Hakk’a erdiler


Şeyh Hâmid-i Velî¸ Osman Hulûsi 


Halk içinde Hakk’la berâberdiler


İsteyen herkese somun verdiler


Onlar halis altun¸ birer zerdiler


Şeyh Hâmid-i Velî¸ Osman Hulûsi 


Allah kalbimizi mâil eylesin


Himmetleri için sâil eylesin


Şefâatlerine nâil eylesin


Şeyh Hâmid-i Velî¸ Osman Hulûsi…

Sayfayı Paylaş