SEMERKANT

Somuncu Baba


Adını duyar duymaz kalbimde bir ısınma


İstanbul’um bunu duyunca sakın alınma 


İpek Yolu ortasında yükselen bir cennet


Zenginliği rızkın onda dokuzu ticaret 


Devâsâ eserleri¸ İslâm mîmaârîsinin


Hayranlıkla dolarak medhallerinden girin 


Eski Roma kadar kadîm bir şehir Semerkant


Orta Asya’da sahrâ ortasında vâhâ kent 


Gezip görenler orda¸ zaman durmuş sanıyor


İki bin yedi yüz yıllık tarihe kanıyor 


İslâm medeniyetinin on şehrinden biri


Emîr Timur tarafından yapılmış taht şehri 


Tarih boyunca cezbetmiş nice cihangîri


Yakılıp yıkılsa da külünden kaknüs gibi… 


Türbeler¸ medreseler¸ câmiler ihtişamlı


Nice saltanatlar sönüp gitmiş¸ gün akşamlı 


Maveraünnehir’den doğan İslâm güneşi


Buhârî ile birlikte bulunmaz bir eşi 


Uluğ Bey’in orada kurduğu rasathâne


Kendi çağı içinde yeryüzünde bir tâne 


Çağları aşarak bugüne gelen yapılar


Girildiğinde cennete götüren kapılar 


Semerkant bir ilim¸ irfan¸ hikmet¸ sanat şehri


Medâr-ı iftihârımız maneviyat şehri 


Çağ¸ İslâm’ın yeniden dirilişine gebe


Nur topu bir doğum olacak¸ hani ya ebe?

Sayfayı Paylaş