OLMAZ GAZELİ

OLMAZ GAZELİ

Eski düşman dost olmaz, eski dost düşman olmaz
Düşünerek yapanlar sonunda pişman olmaz

İns’teki bencilliği doğal karşılıyorum
Ölçü kaçırılmazsa kınanacak yan olmaz

Rabbenâ hep bana’ya hoş nazarla bakılmaz
Ahlâk ve dinden uzak insandan insan olmaz

Kişi nefsiyle hayvan, rûhuyla olur insan
Fedakâr olmayandan aslâ kahraman olmaz

Ben sen yokuz, biz varız; taş değiliz, duvarız
Seksen milyon tek nabız, atmadan vatan olmaz…

Sayfayı Paylaş