NAAT MEDENİYETİ

+233 Dergi-16

On beş asırdan beri, hüsn-i hat, edebiyat

Anlatmaya çalıştı, (k)onu: Fahr-i Kâinât

Nice şâir ve edip medhinde çırptı kanat

Süleyman Çelebimiz ve Vesîletü’n-Necat

Yûnus, Fuzûlî, Nâbî, Mevlânâ, Ârif Nihat

Şeyh Gâlib, Yaman Dede, o muhtedî avukat

Necip Fâzıl, “Esselâm”, tekrar şahlandı sanat

Karakoç, “Gül Muştusu” ve “Hızırla Kırk Saat”

O’na olduğu kadar yapılmadı serenat

O’nun vassâfı Allah, bu açık bir hakîkat

O hâlde bize düşen, Habîb’e sonsuz biat

Bence en güzel naat, O Şah Gül’e salavât

Tâ gönülden duyarak, O’na selâm ve salât

Bizi de unutmasın, Kerem-kân-ı Şefâat

Etmesin ben fakîri, ümmetliğinden âzât…

 

 

Bekir Oğuzbaşaran


 

Sayfayı Paylaş