MÜHLET VERMİŞ KULA MEVLÂ'M!..

Somuncu Baba


Yoktan vara kader çizmiş;


Hâl gizlemiş hâle Mevlâ’m!..


Her âlemden bir aşk süzmüş;


Renk eylemiş ‘Gül’e Mevlâ’m!.. 


Aşk mülkünde gör bu cânı;


Vecd içinde duy ihsânı!..


Tefekkür et¸ çöz zamanı;


Asır dürmüş yıla Mevlâ’m!.. 


Menzili sor Ay’a¸ Gün’e;


Arş¸ genişler günden güne!..


Gönül¸ sabret bu sürgüne;


Rahmet sunmuş çöle Mevlâ’m!.. 


Nefsinde mi hilkat çarkı?


Derin akar tevhîd arkı!..


Gel takvada duy bu farkı;


İkrâr koymuş dile Mevlâ’m!. 


Umudum var her duâda;


Öz¸ durulur has mânâda!..


Tecelliyi gör Sinâ’da;


Sınır çekmiş yola Mevlâ’m!.. 


Ömrü bağla Dost emrine;


Cân yetişsin öz devrine!..


Dayan aşkın her kahrına;


Mühlet vermiş kula Mevlâ’m!..

Sayfayı Paylaş