MÎRÂCİYE

Somuncu Baba


Evvel ve Âhir Zaman Peygamberi


Allah katında en yüksekte yeri 


Gece Mescîd-i Haram'dan Aksâ'ya


Oradan da Sidret'ül-Müntehâ'ya 


Bedenen¸ rûhen yolculuğa çıktı


Bütün gök katları O'na açıktı 


Bindiği binitin adı Burak'tı


Melek O'nu son durakta bıraktı 


“İleri varırsam yanarım” dedi


“Ancak buraya kadar varım” dedi 


Ötesine aşkla gidilecekti


Allah¸ Habîbini katına çekti 


Göremez dünyâda Hakk'ı hiçbir göz


“Cennette görmüştür”¸ işte doğru söz 


Böyle buyurmuş İmâm-ı Rabbânî


Mektup'ta Müceddid-i Elf-i Sânî 


Harfsiz¸ kelimesiz mülâkî oldu


Orada neler neler vâkî oldu
 


Beş vakit namaz¸ o geceden beri var


Kullarına Hak katından yâdigâr 


Namaz müminin mîrâcı denilmiş


Nefsimiz namazla rûha yenilmiş 


İnanmalı O'na Ebû Bekir'ce


Sıddıyk olmak işte budur¸ şiirce 


Neye muhtaçsak istemeli Hak'tan


Rezzâk-ı Âlem'den¸ O Tek Mutlak'tan 


Namazına hâlisâne niyyet et


Mâsivâdan mâverâya hicret et 


Yâ Rab Sen'de¸ derdimizin dermânı


Habîbindir gönlümüzün sultânı…

Sayfayı Paylaş