MİLLET CÂMİSİ

Somuncu Baba


Cumhur’un Külliyesi’nde¸ seçkin Millet Câmisi


Beştepe’nin göklerinde¸ büyük ümmet câmisi 


Hacı Bayram’ın mülkünde¸ Arvâsî beldesinde


Bir yeni Süleymaniye¸ Sultanahmet Câmisi 


Pâyitahttı Dersaadet¸ Engürü’yse bir başkent


Kucaklaştı ordu-millet¸ hâdim devlet câmisi 


Mâbedsizlikten kurtardı¸ mescidler Ankara’yı


Günde beş vakit inen nur¸ çıkan rahmet câmisi 


İstanbul silüetini; kubbe¸ minâre süsler


Selçuklu¸ Osmanlı¸ sonra¸ Cumhuriyet câmisi 


Yalın kılıç önde yeri¸ Satuk Buğra’dan beri


Allah’a inanmış millet¸ ebed-müddet câmisi 


Müezzini Bilâl sesli¸ hâfız¸ imam-hatîbi


Koca¸ Maltepe¸ Akseki¸ hâlis niyet câmisi 


Cuma¸ Ramazan¸ Bayram’da¸ dolup dolup taşmakta


Türkiye’mizin yepyeni¸ medeniyet câmisi 


Bayrak inmez¸ ezan susmaz¸ bu millet vâr oldukça


Yüce Allah’ın izniyle¸ mü’minlerin hâmisi…

Sayfayı Paylaş