MEVLÂNA HÂLİD-İ BAĞDADÎ (K.S.)

Somuncu Baba


Baba soyundan Osman¸ anasındansa Ali


Ehl-i beyt onun ceddi¸ ol Hâlid-i Bağdadî.


O olmuş Hakk bülbülü herkesçe belli hâli


Gülün dalında öttü¸ ol Hâlid-i Bağdadî. 


İnsanları çağırdı dâima doğru yola


Hakk'a hizmet kim etse elbet o yansır kula


Kur'an-ı rehber etti¸ sapmadı sağa/sola


Okunu doğru attı¸ ol Hâlid-i Bağdadi. 


Verdi o fetvâsını muhtar olan kavliyle


Maslahatı gözetti Hak'tan yana meyliyle


Lisanıyla¸ fi'liyle; tâvizsiz o tavrıyla


Bâtıla karşı setti¸ ol Hâlid-i Bağdadî.


 


Geride bıraktığı¸ mânâyı iyi tanı


Sû-i zanna meyletme¸ yaşat sen hüsn-ü zannı


Mekke'yi¸ Medine'yi… Dolaştı Hindistan'ı


Şam İl'in mekân tuttu¸ ol Hâlid-i Bağdadî. 


Gençlik geldi/gidiyor; aklaştı Kara saçın


Nereden¸ niçin geldin; düşün biraz sen niçin?


O uzlete çekildi rûhu pişirmek için


Çilehânede yattı¸ ol Hâlid-i Bağdadî…

Sayfayı Paylaş