MERKEZ EFENDİ

195-somuncubaba-merkez_efendi-siir

İstanbul velîlerinin ileri gelenlerinden
Zâhir ve bâtın ilmini hakkıyla bilenlerinden

1460 yılında başlar tercüme-i hâli
Doksan küsur yaşlarında bu fânîden irtihâli

Kayda geçmiştir Selçuklu Germiyanoğulları’ndan
Karyesi Sarımahmudlu, il: Denizli, ilçe: Buldan

Asıl adı Muslihiddin, Mustafâ’nın oğlu Mûsâ
Denizli’de ilk hocası, babası Hâfız Mustafâ

İstanbul, Bursa, Karaman… yıllarca ilim öğrendi
Tefsîr, Hadîs, Fıkıh, Tıp’ta mâhirdi Merkez Efendi

Kocamustafapaşa’da tekkesinde irşad yapan
Halvetiyye Tarîkatı şeyhlerinden Sünbül Sinan

O’nu mânen yetiştirdi, sonra da icâzet verdi
Manisa’da yaptırılan yeni tekkeye gönderdi

Mesir macunu yoğurdu, kırk bir çeşit baharattan
Nice derde şifâ oldu, devâ buldu tabîattan

“Nasıl olurdu bu dünyâ, sen yaratmış olsan hâşâ?”
“Hiçbir değişiklik yapmazdım, her şey merkezinde zîrâ”

Cenâzesini Fâtih’te Ebussuud kıldırmıştır
Câmi ile avlusunu, sevenleri doldurmuştur

“Muslihiddin Ebû Tâki, Mûsâ-Mustafâ bin Kılıç”
Evliyâ, vuslattan sonra, “kınından sıyrılmış kılıç”

Zeytinburnu Külliyesi, mâneviyâtın merkezi
Ziyâretine çağırır, vesîle için herkesi…

Sayfayı Paylaş