MEKKE MESNEVÎSİ

Somuncu Baba


Mekke bir Keremli Şehir¸ İslâmiyet’in doğduğu


Vahiyle yağan nurların¸ karanlıkları boğduğu 


Orada geldi dünyaya¸ Âhir Zaman Peygamberi


Bir medeniyet fışkırdı¸ kapladı gökleri¸ yeri 


Mekke’de nâzil olana¸ Mekkî ayetler denildi


Medîne’de inenlere¸ Medenî sanı verildi 


Hicret-i Nebî¸ Yesrib’i¸ kıldı Münevver Medîne


Muhâcir: Göç eden¸ Ensar: Yardımcı¸ Muhâcirîn’e 


Mekke’den doğan güneş¸ ay¸ tüm dünyayı aydınlattı


Bütün bâtıl inançların¸ pabucunu dama attı 


Müşriklerin putlarıydı; Lât¸ Uzza¸ Menat’la Hübel


Ve daha yüzlercesini¸ kırdı bir İbrahimî el 


Vedâ Hutbesi¸ aşılmaz¸ bir evrensel anayasa


O’na riâyet edene¸ iki cihanda yok tasa 


Mekke’de dünyaya gelen¸ Medîne’de yatmaktadır


Bütün kâinatın kalbi¸ bu Ravza’da atmaktadır 


Şairin dediği gibi¸ -Allah için- Müslümanlık


Her mekânda¸ her zamanda¸ hakikî bir kahramanlık 


Allah indinde din: İslâm; dünya -ukbâ dâvâmızdır


Mekke¸ Medîne ve Kudüs¸ Kâbe kara/sevdâmızdır…

Sayfayı Paylaş