MEHMET AKİF ERSOY’A

Somuncu Baba


Akif ki şiiriyle


Şair¸ hatip¸ bir güldür.


Milletinin derdiyle¸


Yanık¸ öten bülbüldür. 


Bir mümin¸ büyük insan…


Baş eseri Safahat.


Bentleri yıkan iman¸


Ve tertemiz bir hayat. 


Zalimi asla sevmez¸


Mazlumdan yana ses o.


Tükenmez ve kesilmez¸


Kur’anî bir nefes o. 


Der ki “Allah’a dayan! ”


Hiç boş durma¸ ilme koş!


Mutludur Hakka uyan¸


Gerisi yalan ve boş. 


Yarın hepimiz tek tek¸


Bir Asım olacağız.


İnançla yücelerek¸


Huzuru bulacağız.

Sayfayı Paylaş