İSİMSİZ MESNEVÎ

İSİMSİZ MESNEVÎ

I
Akkadın’dan doğmayım, Mustafa’dan olmayım
Âdem ve Nuh’tur atam, dört unsur; amcam, dayım

Nuh oğlu mümin Yafes, onun oğlu Türk, dedem
Türklük genlerimdeki, Müslümanlık akîdem

Kınanamaz hiç kimse, kavmini sevdi diye
Kavim kavim yaratmış, bu bir lütûf, hediye

Türklükle Müslümanlık, ayrılmaz bir ikili
Arzı kaplayan çınar, bin yıl önce dikili

Medeniyetler kurmuş, cennetmekân ecdâdım
Hakk’ı tutup kaldırmış, Müslüman Türk’tür adım…

II
Tarihi alt üst etmiş, arzı vatan yapmışım
Haksızlıkla savaşmış, bin yıl Hakk’a tapmışım

Başbuğ Satuk Buğra Han, Abdülkerim Karahan
Gördüğü rüya ile teslim olmuş: Müslüman

Onlarca devlet kurmuş, Türk’ün âdil kılıcı
Ve cihan devletleri, ebed müddet kalıcı

Göktürk, Uygur, Gazneli, Babür, Selçuk, Osmanlı
Şark’tan Garb’a üç kıt’a, Anadolu, Balkanlı

Dâimâ Allah’a kul, Resûl’ünün emrinde
Hakk’ı hâkim kılacak, yine günün birinde…

Sayfayı Paylaş