İnsan

Hoşgörü içinde bir ömür boyu,
Dostun kıymetini bilendir insan.
Yoksul, çorbasına katarken suyu,
Bir dilim ekmeği bölendir insan.

Komşunun hakkına saygılı olan,
Yaşlının, hastanın gönlünü alan,
Bir yetim görünce gözleri dolan,
Akan gözyaşını silendir insan.

Savaşa dur deyip, barışı kuran,
Kardeşçe davranıp, yarayı saran,
Sabırla gerçeğin sırrına varan,
Aşk ile dağları delendir insan.

Özgürlük ruhuyla coşup çağlayan,
Çileli bağrını yakıp dağlayan,
Kıtalar arası barış sağlayan,
İsmi belleklerde kalandır insan.

Varlığı dünyaya verirken güven,
Çevreyi koruyan, doğayı seven,
Cehalete karşı bilgiyi öven,
Herşeye bir çözüm bulandır insan.

Yunus sevgi ister, Pir Sultan birlik,
Hacıbektaş ilim, Mevlana dirlik,
Karac’oğlan sevda, Köroğlu erlik,
Veysel’in sazıyla gülendir insan.

Sayfayı Paylaş