İMÂM-I RABBÂNÎ (K.S.)

Somuncu Baba


Fıkıhta¸ tasavvufta iki dalda da uzman


Müceddidlerin pîri; ol İmâm-ı Rabbânî.


Her türlü bidatlara şiddetle karşı çıkar


Îmânı tutar diri; ol İmâm-ı Rabbânî. 


Öyle ki fikirleri çağdan çağa atlamış


Ahmet Fâruk Serhendi¸ emsallerin katlamış


Yazdığı mektuplarla ilmini ispatlamış


Başköşe onun yeri; ol İmâm-ı Rabbânî. 


Sırat-ı müstakimden sapmamış sağa/sola


Ömrü hizmetle geçmiş vermemiş hiçbir mola


Hicri ikinci binde Allah için Hakk yola


Adamıştır o seri; ol İmâm-ı Rabbânî. 


O herkese örnekti sarığı¸ kılığıyla


Kılık¸ kıyâfette ne; o güzelim huyuyla


İlim¸ irfan¸ ihlâsla… Hak'ka bağlılığıyla


Olmuş herkesin yâri; ol İmâm-ı Rabbâni.


 


Yaktığı bu meşâle asırlar geçse sönmez


O öyle mert¸ vakur ki; ağyâr atına binmez


Elest vaktinden beri ölse sözünden dönmez


Bil ki ahdinin eri; ol İmâm-ı Rabbânî. 


Fazla söze ne hâcet¸ şu sözü bize yeter; 


KİTAP İLE SÜNNETE¸ İNANMAZSA BİR KİŞİ


ONA HİÇ CEVAP VERME¸ KONUŞMA BİTİR İŞİ…

Sayfayı Paylaş