HÜRMET GAZELİ

Somuncu Baba


Bayraktaki yıldızım¸ hilâlin hürmetine


Haramlardan kaçarım¸ helâlin hürmetine 


Güzelin avcısıyım¸ iyinin savcısıyım


Hakkın savaşçısıyım¸ Celâl’in hürmetine 


Severim okumayı¸ düşünce dokumayı


Dilde yapı kurmayı¸ Cemâl’in hürmetine 


Îmandan sonra namaz¸ kılanı yolda komaz


Ezan susar mı¸ susmaz¸ Bilâl’in hürmetine 


Tanımaz gamsız nesli¸ Hâşim’in O Belde’si


Hüzne çağırır bizi¸ melâlin hürmetine…


Sayfayı Paylaş