HULÛSİ EFENDİ

Somuncu Baba


Ehli beyit Mustafa'nın soyundan¸


Hulûsi Efendi¸ Somuncu Baba.


Nasip almış Muhammedî huyundan¸


Hulûsi Efendi¸ Somuncu Baba. 


Vardım eşiğine sürdüm yüzümü¸


Bir eyledi engebemi¸ düzümü¸


Sıdkı candan sana verdim özümü¸


Hulûsi Efendi¸ Somuncu Baba. 


Meyli ne dünya ne¸ malında idi¸


Somun dolu heybe dalında idi¸


Muhammed-ül Emin yolunda idi¸


Hulûsi Efendi¸ Somuncu Baba. 


Gönüllere sevgi¸ tahammül veren¸


Aşkı hakikatin yolun gösteren¸


Ahmed-i Muhtarın izini süren¸


Hulûsi Efendi¸ Somuncu Baba. 


Ben Dertli Polat'ım sevmişim seni¸


Sazımda¸ sözümde övmüşüm seni.


Meyve yüklü dalsın eğmişim seni¸


Hulûsi Efendi¸ Somuncu Baba.

Sayfayı Paylaş