HÜDÂVEVENDİGÂR

HÜDÂVEVENDİGÂR

Beş kez artan sınırları yıldızla,
Örmüş Sultan Murad Hüdâvendigâr,
İstanbul’u Edirne’den iç gözle,
Görmüş Sultan Murad Hüdâvendigâr…

‘Meliku’l-Meşâyih’ demişler O’na,
Nâ-mağlup mührünü vurmuş zamana,
Zaferden zafere, Hak divanına,
Ermiş Sultan Murad Hüdâvendigâr…

Azmiyle saadet vermiş her yere,
İmza atmış nice mümtaz esere,
Adaletle, zalimleri yerlere,
Sermiş Sultan Murad Hüdâvendigâr…

Şimdi Balkanlarda kâdim ‘tak’ gibi,
Şiirle târife imkân yok gibi,
Kosova’ya hedeflenmiş ok gibi,
Varmış Sultan Murad Hüdâvendigâr…

Murâdiye yaşatır her ânını,
Celil hisset ‘kurbanların’ kanını,
Allah için duâlarla canını,
Vermiş Sultan Murad Hüdâvendigâr…

Sayfayı Paylaş