HİNDİSTAN MESNEVÎSİ

Somuncu Baba


Şimdi yogasıyla gündemde olduğuna bakmayın


Hint fakirleri ile birlikte Ganj nehrinde akmayın 


Sadece Buda ve Brahman'ın vatanı değildir


Kutsal ineğin¸ filin¸ yılanın vatanı değildir 


Orada ceddimiz Gazneli Mahmut devlet kurmuştur


İslâm devletleri yüzyıllarca hep ayakta durmuştur 


Yalnız müziği ile raksı ile mi hatırlarsın?


Yeryüzünde tarihi hatırladığın kadar varsın 


Yedi harikadan birisi Taç Mahal'i unutma


Tenasüh denen sapıklığı ruhunda asla tutma 


Hint kıt'asına dâhil; Pakistan¸ Bangladeş¸ Keşmir


Okyanus'u bile var; baharat¸ ipek ondan gelir 


İmam-ı Rabbânî¸ Müceddid-i Elf-i Sânî¸ Ahmet


Farûkî¸ Serhendî¸ Sıla isimli âlime rahmet 


Yüzlerce İslâm bilgin¸ dervişi o iklimde pişti


Mektûbât¸ uçsuz bir derya¸ günümüze dek erişti 


“Âyet ve Hadîs'ten sonra dînin en büyük eseri”


Bir ruh topoğrafyası; ilim¸ îman¸ ihlas feneri…

Sayfayı Paylaş