HACI BAYRAM-I VELÎ

Somuncu Baba


Ankara'nın sâhibi¸ Hacı Bayram-ı Velî


Kutup Yıldızı gibi¸ Hacı Bayram-ı Velî


 Bir Bayram günü idi¸ Bayram adı verildi


Hâmid Velî müridi¸ Hacı Bayram-ı Velî


 Toprağı ekti¸ biçti; helâlden yedi içti


İlâhî aşkı seçti¸ Hacı Bayram-ı Velî


 Gönlünü dile döktü¸ emmâre nefsi söktü


Kalplere îman ekti¸ Hacı Bayram-ı Velî


 Dünyâyla âhireti¸ güzelce dengeledi


Bayrâmîler mürşidi¸ Hacı Bayram-ı Velî


 “Hamd ü senâlar” virdi¸ “N'oldu bu gönlüm” dedi


“Yâr ile Bayram” şimdi¸ Hacı Bayram-ı Velî


 Hakk'ın Velî kulları¸ Dost'a varır yolları


Hepsi vesîle imdi¸ Hacı Bayram-ı Velî…

Sayfayı Paylaş