FATİH SULTAN MEHMED HAN

FATİH SULTAN MEHMED HAN

Beş yaşında bir hâfız, ezberinde beş lisân,
Âlim, fâzıl bir aslan, Fatih Sultan Mehmed Han…

Âlimler meclisinde, şiir gibi şehzâde,
Avnî mahlaslı divân, Fatih Sultan Mehmed Han…

Peygamber müjdesiyle, sekiz asır sonrası,
Övgüye mazhar Hakan, Fatih Sultan Mehmed Han…

Şâhi topları döküp, donanmayı kızakla,
Yürütmüştür karadan Fatih Sultan Mehmed Han…

Delikanlı çağında İstanbul’u fethedip,
Çağ kapatıp çağ açan, Fatih Sultan Mehmed Han…

Yirmi beş seferiyle, topraklar üç kat artmış,
Ne güzel bir kumandan, Fatih Sultan Mehmed Han…

Niyeti Hak rızası, cehdi İslâm davası,
Allah’a âşık Sultan, Fatih Sultan Mehmed Han…

İmparator, krallar, prenslikler çökertmiş,
Az bulunur kahraman, Fatih Sultan Mehmed Han…

Mustafa Han yaptırmış, deprem vurmuş Camini,
Yaşıyor her hâtıran, Fatih Sultan Mehmed Han…

Ziyârete gelirler, cihanın her yerinden,
Okunur sana Kur’ân, Fatih Sultan Mehmed Han…

Fâtihalar, Yâsin’ler, az gelir sana destan,
Şu Celil sana hayran, Fatih Sultan Mehmed Han…

Sayfayı Paylaş