EDEN BULUR GAZELİ

Somuncu Baba

"Men dakka dukka." "Kapı çalanın kapısı çalınır." veya "Eden bulur." Atasözü


“Zulmetmeyin” buyurmuş¸ Peygamber-i Zîşan


“Zulme de uğramayın”¸ ilk iken sona kalan 


“Hak zâlimi sevmez¸ dâimâ âdil olun


Mazlûmun feryâdıyla¸ titrer yer¸ gök¸ âsuman” 


Alma mazlum âhını¸ yanına kalır sanma


Çıkar âheste beste¸ iner göklerden şahan 


Hakkını¸ hukûkunu¸ izzet ve şerefini


Sonuna kadar korur¸ hiç pes etmez Müslüman 


Hayırla anılmak mı¸ lânetler okunmak mı?


Bizleriz sevgiyi de¸ nefreti de kazanan 


Hakkını alır denmiş¸ boynuzsuz olan koyun


Büyük Hesap Günü'nde boynuzlu koyunlardan 


Âhirete inanan¸ safını doğru seçsin


Allah'tan korkan insan¸ kullarından utanan 


Hâlık'ı sever isen¸ incitme ins ü cânı


Haccac zulümle¸ Ömer¸ adâletle anılan 


“Ben de affetmem”¸ diyor¸ “kulla kul arasında”


“Helâlleşmek gerekir”¸ buyurmuş¸ Ulu Yezdan 


Zulüm bir kul hakkıdır¸ belki de en büyüğü


Hadleri tanımamak¸ filin daldığı dükkân 


Mazlumluğu seçerim¸ zulmeden olmaktansa


Ancak kuvvetli mü'min¸ hayırlıdır zayıftan 


Hakkullah'a riâyet¸ birinci vazîfemiz


Tekebbürlük yüzünden¸ ebedî mahrum şeytan 


Güçlüyken zulmetmeyen¸ kendini frenleyen


Âdil yöneticiye¸ cennet vâdeder Kur'ân 


Hor görme hemcinsini; öksüz¸ dul ve yetimi


Zincire vur nefsini¸ Büyük Cihad'ı kazan 


Zulme rızâ zulümdür¸ küfre rızâ küfürdür


Gerçek kahraman odur; zâlime başkaldıran 


Yerinde konuşmalı¸ yoksa susmalı¸ fakat


Haksızlık karşısında¸ dilsiz şeytandır susan 


Küfür pâyidâr olur¸ zulüm pâyidâr olmaz


Doludur nicesiyle¸ tarih denilen orman 


Ulülemre itaat¸ boyunların borcudur


Fitne uyandırmamak¸ âdil olduğu zaman 


Adâlet mülke temel¸ mutlu olmaktır emel


Devlet onunla güzel¸ yoksa hâk ile yeksan 


“Men dakka dukka” ya da “etme bulma dünyâsı”


Bir temâşâ aynası; dersler¸ ibretler sunan 


Tecrübeyle sâbittir¸ Ziyâ Paşa şâhittir


Hikmet ona âittir¸ bir darbımesel olan: 


“Zâlim yine bir zulme giriftâr olur âhir


Elbette olur ev yıkanın hânesi vîran”…

Sayfayı Paylaş