Düşmez Kalkmaz Bir Allah

İnsanlar düşer kalkar
Düşmez kalkmaz bir Allah
Yoksulluk yürek yakar
Düşmez kalkmaz bir Allah
Sakın ha n’oldum deme
Helâl ye, haram yeme
Günâhı küçümseme
Düşmez kalkmaz bir Allah
Kimler geldi kim geçti
Kibir yolunu seçti
Ecel şerbeti içti
Düşmez kalkmaz bir Allah
Kendinde mi kerâmet?
Orta yolu tercih et!
İlim, irfan ve hikmet
Düşmez kalkmaz bir Allah
Merhameti unutma
Şeytan sözünü tutma
Vicdânını kurutma
Düşmez kalkmaz bir Allah
Burun dikmek hoş değil
Daima kendini bil
Hakk’ın önünde eğil
Düşmez kalkmaz bir Allah

Hep böyle gider sanma
Nefsin sözüne kanma
Kendi nârına yanma
Düşmez kalkmaz bir Allah
Hor görme insanları
Allah’tır sanatkârı
Ayırma siyah, sarı
Düşmez kalkmaz bir Allah
Alan da O, veren de
Nîmetleri seren de
İşiten de, gören de
Düşmez kalkmaz bir Allah
Ümit kesme Allah’tan
Erkenden kalk sabahtan
Fayda yok of’tan, ah’tan
Düşmez kalkmaz bir Allah
Oğuz, tefekküre dal!
Aklını başına al!
İstikamet üzre kal!
Düşmez kalkmaz bir Allah

Sayfayı Paylaş