DEVLET-İ EBED MÜDDET

Somuncu Baba


Bundan 1444 yıl önce¸ sene: 571¸ Vilâdet


611'de 40 yaşında iken¸ vahiyle müjdelenen Risâlet


Nâmûs-u Ekber vâsıtasıyla indirildi Kur'ân¸ âyet âyet


Öz yurdunda barınamayınca¸ nûra susayan Yesrib'e Hicret


Kutsal görevi ikmâlden sonra¸ 632'de Rıhlet


İlk iken sonda gelen peygamber¸ O'nunla mühürlendi Nübüvvet


40 yaşından 63'e kadar¸ 23 sene Asr-ı Saâdet


Râşid Halîfeler devrini de¸ Mutluluk Asrı'na ilâve et


O'na inanan 40 kişi iken¸ bir buçuk milyarı bulan ümmet


Hamd Sancağı altında toplanmak¸ Kevser'den içmek ne büyük devlet


O Sonsuz Nûr'un kutsal varlığı; ilme¸ sanata¸ ahlâka hizmet


O'nunla başlar İslâm Tarihi¸ Hilye¸ Şemâil¸ Mevlid¸ Na't¸ Siyret


O'nunla sona erdi cehâlet¸ O'nunla yükseldi medeniyyet


Yolundan gitmek en büyük izzet¸ O'ndan mahrumluk en büyük zillet


Yâ Rabbî zorlu mahşer gününde¸ bizi Yüce Habîb'inle haşret…

Sayfayı Paylaş