Destanlaşan Şehir

Arkadaş, dön maziye düşün bir an
Düşün bu şehri ki nasıl kahraman
Üstündeyken kâbus gibi bir duman
Kurtuluşa ilham Türk’e bu iman
Kükrer, Fransız’a verir mi eman

Sütçü İmam, Rıdvan Hoca destandır
Maraş, Maraş’ lılara gülistandır
Cuma terk etmek bayrağa yastandır
Kurtuluş, ne bilekten, ne kastandır
Kurtuluş, o bin yıllık mirastandır

Taş Mescid, eskilere uzanan yol
Ulu Câmi, Kale birlikte sembol
Al bayrağım dalgalan, hep orda ol
Ol ki, özgürlük gibi içime dol
Tâ ki uzanmasın ne bir el, ne kol

Ecdâdım seni bizim için kurdu
Hem devleti ebed müddet buyurdu
Ey bin yıllık sevdam, Türk İslam yurdu
Kahramanlık sende ne güzel durdu
Bu ruh seni Maraş yaptı duyurdu

Sayfayı Paylaş