Derya

Deryâdır âh şairin engin gönlüne ilhâm
Dalgalara daldıkça ne hüzün kalır ne gam

Yanar mı mehtab ile yakamoz gibi zülfü
Yayılır mı âfâka dalga dalga her akşam

Yol verse sinesinden geçirse sonsuzluğa
Görsem nice azimdir hüsnündeki ihtişam

Dalgaların ardında dağlar mıdır bekleyen
Kalır mı seyrederken gönülde zerre nizam

Semâvâtın rengini deryâ vermiş derler âh
Verir mi diz çökerek yalvarsak bize selam

Sesinin musikisi geceye beste olur
Yazamaz bu ahengi ne kalem ne de kelâm

Kâfî sana mürekkeb deryadan bergüzardır
Gayrı şiir çağlarken uyumak sana haram

Sayfayı Paylaş