DARENDE’NİN GÜLLERİ

Somuncu Baba


Biter Darende’nin gülleri biter


Somuncu Baba¸ Hulûsi Efendi


Muhammedî güller âleme yeter


Somuncu Baba¸ Hulûsi Efendi 


Sular akar Allah Allah diyerek


Güller kokar Allah Allah diyerek


Bülbül yakar Allah Allah diyerek


Somuncu Baba¸ Hulûsi Efendi 


Darende’dir ilim irfan merkezi


Doğru yola yönlendirir herkesi


Duyulur adım başı Kur’an sesi


Somuncu Baba¸ Hulûsi Efendi 


Bir vâdînin ortasına kurulmuş


Yurdumda ticaret ondan sorulmuş


Hamuru mâneviyatla yoğrulmuş


Somuncu Baba¸ Hulûsi Efendi 


“Şerefül mekân bil-mekîn” denilmiş


Sofrasında helâl lokma yenilmiş


Dünyâyı ahretin tarlası bilmiş


Somuncu Baba¸ Hulûsi Efendi


 Darende’de bahar bir başka güzel


Hem zâhiri¸ hem bâtını mükemmel


Huzur arıyorsan Darende’ye gel


Somuncu Baba¸ Hulûsi Efendi 


Ziyârete açık nice yeri var


On iki ay ziyâretçi ağırlar


Feyizlenir herkes nasîbi kadar


Somuncu Baba¸ Hulûsi Efendi 


Ülkemdeki mâneviyat başkenti


Darende’yi bütün dünyâ öğrendi


Yoktur bu cihanda eşi¸ menendi


Somuncu Baba¸ Hulûsi Efendi 


Bir şehir ki Şerîf diye anılan


İki büyük seyyid ile tanınan


Huzura¸ mâneviyâta kanılan


Somuncu Baba¸ Hulûsi Efendi 


Ezelden âşığız Güller Şâhı’na


İnandık Gönüller pâdişâhına


Hem Peygamberine¸ hem Allah’ına


Somuncu Baba¸ Hulûsi Efendi 


Âşık Oğuz buldum ballar balını


Bayrağımın hilâlini¸ alını


Sevdim O Şâh Gül’ün iki dalını


Somuncu Baba¸ Hulûsi Efendi…

Sayfayı Paylaş