DARENDE ŞEHRENGİZİ

Somuncu Baba


Eşsiz gerdanlığı Tohma Çayı’nın


Gönülden gönüle akar Darende


Tadı bir başkadır berrak suyunun


Malatya’ya aşkla bakar Darende 


Gönül dergâhında¸ birde cem oldun


Muhabbet çayında koyu dem oldun


Hakikate kapı¸ nefse gem oldun


Hakk’ın nazarında vakar Darende 


Ilgıt ılgıt eser yellerin senin


Maneviyat kokar güllerin senin


Hakikati söyler dillerin senin


Hasretin yüreği yakar Darende 


Toprağında yaşar insanın hası


Zikirle silinir kalplerin pası


İçimizde büyür aşkı¸ sevdası…


Gönülde çoğalır efkâr Darende 


Ay’ı kıskandıran yüzün güzeldir


Vahiyle beslenen sözün güzeldir


Hakikate ayna¸ özün güzeldir


Kesretten vahdete çıkar Darende 


Senden ayrı günler¸ asırdan beter


Huzur bulmak için varlığın yeter


Ey şehir hasretin burnumda tüter!


Uzağına düşen bıkar Darende 


Somuncu Baba’dır ruhaniyatın


Huzura gark eder maneviyatın


Hakikat üzredir evveliyatın


Aşkın iklimine sokar Darende 


Altının yirmi dört ayarısın sen


Gülce muhabbetin miyarısın sen


Osman Hulusi’nin diyarısın sen


Bahçesinde güller kokar Darende

Sayfayı Paylaş