CÂNÂNIM DEYÛ

Somuncu Baba


Yaratan yaratmış bana kul demiş


Sinendeki gonca açan gül demiş


Âsi olma Muhammed'i bul demiş


Bun can ağlar ağlar cânânım deyû 


Amanın komşular etmen temaşa


Bir haber yollayın hekim ulaşa


Yârelerim azdı düştüm telâşa


Gönül ağlar ağlar cânânım deyû 


Yanarım yanarım duman görünmez


Ne çekerim bu âlemde bilinmez


Yârem sıra sıra merhem olunmaz


Bun can ağlar ağlar cânânım deyû 


Bir mübarek dûşe düçâr olsaydım


Bir kez olsun nur cemalin görseydim


Arayı arayı yolun bulsaydım


Gönül ağlar ağlar cânânım deyû 


Toprak yanar yağmur yağar can olur


Bülbülün feryadı hep figan olur


Kul Cihangir aşkla derdin bin olur


Bin can ağlar ağlar cânânım deyû

Sayfayı Paylaş