BURSA VE ULU CÂMİSİ

Somuncu Baba


Evliy⸠Bursa’yı anlatır bir bir


“Her yanı su¸ ruhâniyetli şehir” 


Hemen her şehirde Ulu Câmi var


Ünlü değil hiçbiri Bursa kadar 


Bânîsidir 1. Bâyezid Han


Onunla uhrevî¸ Bursa’da zaman 


İlk hutbeyi Hâmid-i Velî verdi


Akşemseddin¸ Emir Sultan dinlerdi 


Ortasında şırıl şırıl su sesi


Duvarları bir hüsn-i hat müzesi 


Süleyman Çelebi adlı ulu zat


Bir mevlid yazdı: “Vesîletü’n-Necat” 


Yaşıl’dan gelen yeşil¸ cennet rengi


Var mı dünyâda Bursa’nın dengi? 


Her köşesi buram buram Osmanlı


“Keşiş” i Uludağ yapan irfanlı 


İstanbul¸ Bursa’nın Kızılelma’sı


İnsanı¸ sanatı¸ ipeğin hası 


Nice sultan medfun¸ nice şehzâde


Ulu Câmi hem muhteşem¸ hem sâde 


Uluğ Türkistan’dan Ulu Mâbed’e


Ulu Çınar uzar ilelebede…

Sayfayı Paylaş