BUHÂRÂ MESNEVÎSİ

Somuncu Baba


İslâm¸ bir şehir medeniyetidir


Medenî¸ Medîne kökünden gelir 


Yesrib'i Medîne yapan İslâm'dır


İslâm¸ en başta İlâhî Kelâm'dır


 


Habîbullah¸ Allah'ın Sevgilisi


Vahyin Son Muhatabı¸ Hak Elçisi 


O'nun sözleri¸ Sünnet-i Seniye


Binlercesi kaldı O'ndan geriye 


Kur'ân'ın tefsîri Hadîs-i Şerîf


Hepsi birbirinden şerefli¸ lâtîf 


Herkesçe mûteber altı kitap var


Hak yoluna dâvet için hitap var 


Sahîh-i Buhârî ‘dir¸ birincisi


Müslüman-Türk âlimin bir incisi 


Bu bilgin Buhârâ'dan yetişmiştir


Allah ve Resûl aşkıyla pişmiştir 


Şeref'ül-mekân bi'l-mekîn¸ meseldir


Mekânın şerefi insandan gelir 


O'nun adıyla anılır Buhârâ


Medeniyetimiz sinmiş bu şâra 


Şâh-ı Nakşıbend¸ tasavvuf ulu'su


Şâhrâh'a bendetti nice ulusu 


Selâm olsun İslâm şehirlerine


Zikrullahla coşan nehirlerine…

Sayfayı Paylaş