BABA

Somuncu Baba


Doğumu Kayseri Akçakaya’dır


Tarihi bin üç yüz otuza varır


Bin dört yüz on iki Hakk’a vasıldır


Darende’de medfun Somuncu Baba 


Diyarbekir’de hayli yapmış kadılık


Adalette hayli göstermiş varlık


Tarih bin üç yüz elli iki artık


Hakk’a vasıl Tacettin Veli Baba 


Otağı Darende’nin Zaviye’de


Somuncu Baba’yla hemi el elde


Bunlara dede Hazreti Peygamber’de


Peygamber torunu her iki Baba 


Baba sulbu Somuncu Baba’dır


Anne sulbu Tacettin-i Veli’dir


Seyyidlik şanı iki göbektendir


Es-Seyyid-i Osman Hulûsi Baba 


Bin dokuz yüz on dörtte teşrif etmiş


Bin dokuz yüz doksan ukbaya göçmüş


Ol Muhammed Mustafa misafir etmiş


Muradın almış Osman Hulûsi Baba 


Tarih ki bin dokuz yüz atmışta


Hamideddin Sanim taze kundankta


Kundak Seyyid Hulûsi’nin kucakta


Asrın mürşidi der Hulûsi Baba 


Bin dokuz yüz doksan yılı içinde


Baba oğul devir teslim içinde


Yüklenmiş görevi nazik biçimde


Sanim mürşidim Hamideddin Baba

Sayfayı Paylaş