ALİYA!…

Somuncu Baba

…Bilge Kral’ın aziz ruhuna hürmetle…


Kimsesizler kimsesi¸ yiğit erdin Aliya!…


Direniş bahçesinden zafer derdin Aliya!… 


Yaralı vicdanların yükselen sesi oldun


Bir inanç abidesi¸ gözde ferdin Aliya!… 


Özgürlük savaşında önde giden atlıydın


Ehli Salip’e karşı dersler verdin Aliya!… 


Al kanlarla yoğurdun¸ vatan yaptın toprağı


Kibirli zalimleri yere serdin Aliya!… 


Kökü mâzide âtî¸ yarınların şafağı…


Özünden kopanları her dem yerdin Aliya!… 


İman göğünde yıldız¸ sen Batı’nın İkbal’i


Düşmanın karşında dimdik durdun Aliya!… 


Topların namlusuna kurşun değil¸ gül sürdün


İslâmiyet mührünü Garb’a vurdun Aliya!… 


Kan renginde goncalar¸ güller soldu Bosna’da


Ödenen bedelleri hayra yordun Aliya!… 


Bu dünyada sadece İslâm’a teslim oldun


Kırdın zincirlerini¸ her dem hürdün Aliya!… 


Hüzün coğrafyasında boy verdi kardelenler


Müstakil Bosna için hayal kurdun Aliya!… 


Aydınlık geleceği mâzinde aradın sen


Karanlıklar içinde berrak nurdun Aliya!… 


Bir orduya bedeldi cesaretin¸ iraden


Haçlı zihniyetine çelik surdun Aliya!… 


İmanla inşa ettin hayat felsefesini…


Esaret yangınında yanan kordun Aliya!… 


Çileye talip oldun¸ görmedin rahat yüzü


İstiklâle erişti güzel yurdun Aliya!…

Sayfayı Paylaş