Sempozyum Tebliğleri

ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ (K.S.) VE VAKIF ANLAYIŞI

Somuncu Baba

"Şeyh Osman Hulûsi Efendi¸ hayatı boyunca insanlara hizmet etmeyi kendisine şiâr ve metot edinmiştir. Nitekim bu fazîletli Şeyh'in hayatını inceleyen… Devamını oku

SEYYİD HULÛSİ EFENDİ (K.S)’NİN HUTBELERİNDEKİ AHLÂKÎ DEĞERLER

Somuncu Baba

"Şeyh Hulûsi Efendi'nin Cuma hutbelerinde iman¸ ibadet¸ ahlâkla ilgili konular¸ mübarek günlerle ilgili konular¸ dinî münâsebetlerde ve toplumsal meselelerle ilgili… Devamını oku

ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ EFENDİ (K.S.)’NİN DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ ADLI ESERİNDE SUFİLİK KAVRAMI

Somuncu Baba

“Osman Hulûsi Efendi (k.s.)¸ 1990 senesinde vefat ettiğinde Osmanlı sonrası Türkiye’sinin en büyük rehberlerinden biri olarak tanınıyordu. 400’den fazla kaside¸… Devamını oku

ŞEYH ES-SEYYİD OSMAN HULÛSİ DARENDEVÎ’NİN MANEVÎ VE HAYIRSEVERLİK MİRASI

Somuncu Baba

"Şeyh Hulûsi Efendi'nin hayatı hakkında benim en çok dikkatimi çeken nokta belki de şu husus olmuştur: O hayli yoğun meşgûliyetlerine… Devamını oku

HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ DÎVÂNI’NDA AŞK MESNEVÎLERİNİN UNSURLARI

Somuncu Baba

“Dîvân-i Hulûsi’de en çok göndermenin bulunduğu¸ Arap halk hikâyesinden Nizâmî-i Gencevî’nin kalemiyle mesnevî şekline giren ve birçok Osmanlı şairi tarafından… Devamını oku