Sahabe Albümü
Sayfa:2

CA’FER B. EBÎ TÂLİB: جعفر بن أبي طالب

Somuncu Baba

Ca’fer Habeşistan’dan Hayber’in fethinde dönünce Rasûlullah¸ “Hangisine sevinsem? Fethine mi Hayber’in¸ yoksa gelişine mi Ca‘fer’in?” diyerek onu kucaklayıp alnından öptü… Devamını oku

CÂBIR B. ABDULLAH (R.A.)

Somuncu Baba

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yakın ilgisine mazhar olan gençlerdendi. Allah Rasûlü onun için yirmi beş defa istiğfar dilemiştir. Adı : Câbir… Devamını oku

BÜSR B. SÜFYÂN: بسر بن سفيان

Somuncu Baba

Kabilesinin büyüklerindendi ve Hz. Peygamber (s.a.v.) ona davet mektubu gönderdi. İslâm’ı kabul etti ve Medine’ye Peygamberimizi ziyarete gitti.    … Devamını oku

بسر بن أبي أرطاة BÜSR B. EBÎ ERTÂT

Somuncu Baba

Bazı âlimler¸ onun sahabi olmadığını¸ Harre olayında Medine’de ve görev yaptığı diğer yerlerde kötü işler yaptığını ve Hz. Ali taraftarlarına… Devamını oku

بريدة بن حصيب BÜREYDE B. HUSAYB

Somuncu Baba

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir yolculukta ona bazı eşyalar yüklemiş ve “ez-zâmile” (yük devesi) diye takılmıştır. Adı  : Büreyde¸ Âmir Künyesi… Devamını oku

BÜKEYR B. ŞEDDÂD بكير بن شداد

Somuncu Baba

Hizmet ettiği günlerde ergenlik çağına girince hanımların yanına girip çıkmasının doğru olmayacağını düşünerek bu durumu Hz. Peygamber (s.a.v.)’e söyleyince ona:… Devamını oku

BÜDEYL B. VERKÂ بديل بن ورقاء

Somuncu Baba

Hz. Peygamber (s.a.v.)¸ Müslüman olması için Büdeyl’e mektup göndermiştir ve Hz. Ali’ye yazdırdığı bu mektupla daha sonraları ailesi iftihar etmiştir…. Devamını oku

BÜCEYR B. ZÜHEYR بجير بن زهير

Somuncu Baba

Kardeşi Ka’b ile birlikte Hz. Peygamber (s.a.v.) ile görüşmek üzere yola çıktılar. Ancak Ebrak denilen yere varınca Ka’b orada kalmayı… Devamını oku

BİŞR B. EL-BERÂ’ بشر بن البراء

Somuncu Baba

Hz. Peygam­ber (s.a.v.) Hayber'deyken Zeyneb bint Haris adında bir Yahudi ka­dını verdiği bir ziyafette Peygamberimizi zehirlemek istedi. Yanına Bişr b…. Devamını oku

BİLAL B. HÂRİS بلال بن الحارث

Somuncu Baba

Müslüman¸ elinden ve dilinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir.” “Kişi Allah’ın hoşnut olacağı öyle bir söz söyler ki¸ kendisiyle karşılaşacağı güne… Devamını oku