Psikoloji
Sayfa:3

AŞK VAR, MUTLULUK VAR! MEVLÂNA DÜŞÜNCESİNDE MUTLULUK

Somuncu Baba

Mevlâna düşüncesinde insan; bedenini ve aklını¸ kendi aslî yönünü ortaya çıkarmaya yönelttiğinde mutluluk yoluna doğru bir şekilde yürümeye başlıyor demektir…. Devamını oku

EMPATİ

Somuncu Baba

Empati; iletişimi kolaylaştıran¸ güçlendiren ve iletişimin etkili olmasını sağlayan bir öge olarak¸ kişiler arası ilişkilerde önemli bir kavram durumundadır. İletişim… Devamını oku

GAZALİ DÜŞÜNCESİNDE KALBİN MAHİYETİ

Somuncu Baba

Gazâlî'nin kalp kavramını¸ ruhsal süreçlerle bağlantılı bir anlamda kullanması bizlere modern psikolojideki ruh kavramını çağrıştırmaktadır. Kelime anlamı olarak “ruh bilim”… Devamını oku

ÇOCUK EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

Somuncu Baba

“Hiçbir yöntem çocuktan önemli olmamalıdır. Çocuk disiplin için değil¸ disiplin çocuk içindir. O¸ çocuğa yararlı olduğu sürece uygulanır ve bir… Devamını oku

TE­LE­VİZ­YON VE Aİ­LE

Somuncu Baba

Te­le­viz­yonun esas et­ki­si ço­cuk­lar üze­ri­ne­dir. Araş­tır­ma­la­ra gö­re te­le­viz­yon¸ genç­le­ri ve ço­cuk­la­rı he­nüz ha­zır ol­ma­dık­la­rı bir dö­nem­de ye­tiş­kin­le­rin prob­lem ve de­ğer­le­riy­le… Devamını oku

İBN HAZM'A GÖRE SEVGİ AŞAMALARI

Somuncu Baba

"Sevgi¸ insanın önüne sınırsız düşünce¸ hayal¸ duygu ve davranış kapıları açar. İncitmeden davranabilmeyi¸ yargılamadan anlayabilmeyi¸ tamah etmeden şükredebilmeyi¸ ölmeden ölebilmeyi… Devamını oku

EĞİTİM, ZİHİN VE GENÇLİK

Somuncu Baba

"Eğitim; bir ailenin¸ bir toplumun¸ bir ulusun geleceğini şekillendirir. Başka milletlerin kölesi olmamak için eğitime ihtiyaç vardır. Eğitim sayesinde çağı… Devamını oku

GAZÂLÎ DÜŞÜNCESİNDE SEVGİ VE AŞK

Somuncu Baba

"Sevginin gerisinde yatan şey¸ sevilenin şekli¸ sureti değildir. Öncelikle onunla sevgi bağını oluşturan¸ onunla ve bizimle ilişkisi olan¸ onu ve… Devamını oku

KISKANÇLIK, NEREYE KADAR?

Somuncu Baba

Mehmet Doğan'ın “Büyük Türkçe Sözlük”ünde eşler arasındakine tekabül eden kıskançlık¸ “sevdiği¸ sahip olduğu veya münasebet halinde bulunduğu şeyin başkalarıyla aynı… Devamını oku

AS­RIN PROB­LE­Mİ: OBE­Zİ­TE, GENÇ­LİK

Somuncu Baba

"Obez ergenler ve çocukların kendi bedenlerine yönelik olumsuz duyguları yoğundur. Çevresindeki kişilerin kendilerini küçük gördüklerini¸ alay ettiklerini sanmaktadırlar. Sonuçta benlik… Devamını oku