Örnek Hayatlar

DAHÎLEK YÂ RESULULLAH “YAMAN DEDE” (1887-1962)

Somuncu Baba

Kayseri'nin Talas ilçesinde¸ gayrimüslim bir aileden doğmasına rağmen¸ Müslümanca bir hayat süren ve Müslüman'ca ölen bir dede… Celaleddin Rumî'nin meşhur… Devamını oku

SELÇUKLULARIN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞLARI VE TUĞRUL BEY

Somuncu Baba

“Tuğrul Bey¸ Horasan'da devlet işlerini düzenledikten sonra Batı'ya yöneldi. Böylece Selçuklular¸ Orta Çağ'ın en güçlü devletlerinden Bizans ile karşı karşıya… Devamını oku

"SİVASLI BİR MEVLİD ŞAİRİ" ŞEMSEDDİN SİVASÎ HAZRETLERİ

Somuncu Baba

"Ey Hüdâvendi tüvânâ padişâh Yerde gökte senden özge yok ilâh" Süleyman Çelebi Hazretleri meşhur Mevlid'ini (Vesîletü'n-necât) 1409 yılında Bursa'da yazdı…. Devamını oku

MUSTAFA TAKÎ EFENDİ (K.S.) VE İSLÂM DÜNYASI

Somuncu Baba

Bütün dünyada var olan Müslümanların bu birlikteliğe davet eden düşünürümüz¸ özelde de bazı devletler içerisinde yaşayan Müslümanlara yapılan haksızlıklara ve… Devamını oku

SAİD BİN ZEYD (R.A.)

Somuncu Baba

"Peygamber dilinden ebedî saadet müjdesini işiten Hz. Said (r.a.)¸ nurlu ve bereketli ömrünü hep iman davası uğrunda harcadı. Peygamberimiz'e o… Devamını oku

BİR GARİP YÛNUS EMRE

Somuncu Baba

“Yûnus Emre'nin yaşadığı zamanlarda Selçuklu Devleti de son yıllarını yaşıyordu dolayısıyla onun hayatında ülke siyasî çalkantılarla¸ savaşlarla¸ isyanlarla boğuşuyordu. Belki… Devamını oku

AHMET YESEVÎ VE DÎVÂN-I HİKMET

Somuncu Baba

“Ahmet Yesevî¸ samimî inanç ve davranışlarından dolayı etrafında geniş bir halka oluştu. Türk dünyasının Alp-ereni sayıldı¸ çünkü o Türk milletinin… Devamını oku

SA'D BİN EBÎ VAKKAS (R.A.)

Somuncu Baba

Hayatında iken cennetle müjdelenen 10 sahabeden biri olan Sa'd bin Ebî Vakkas Hazretleri¸ Hz. Ebu Bekir (r.a.) vasıtasıyla Müslüman olmuş… Devamını oku

ALİ ŞİR NEVÂÎ'NİN İLK MESNEVİSİ HAYRETÜ'L-EBRÂR'DA HÂCE BAHÂEDDİN

Somuncu Baba

9 Şubat 1441 tarihinde Herat'ta dünyaya gelmiştir. Aslen Uygur Türk'ü olan bir aileye mensuptur. Çocukluğu Timur'un şehzadesi olan Hüseyin Baykara… Devamını oku

ZÜBEYR BİN AVVAM (R.A.)

Somuncu Baba

"Hz. Zübeyr (r.a.) henüz on beş yaşındayken Hz. Ebu Bekir (r.a.)'ın daveti ile Müslüman oldu. Müslüman olanların dördüncüsü veya beşincisidir…. Devamını oku