Mektubat
Sayfa:3

KIRKDÖRDÜNCÜ MEKTUP

Somuncu Baba

Ansızın kervan göçer sen de -su vadisindeki susuz kalmış biri gibi- yârsız ve yârânsız kalırsın. Ne sevenin¸ ne sevdiğin kalır…. Devamını oku

KIRKÜÇÜNCÜ MEKTUP

Somuncu Baba

Ey her istediği çay içilen bir sohbet olan. Heyhât son sözü "Vay" –yazık- olan Aziz Kardeşim. Şerefler ihsan eden iki… Devamını oku

KIRKİKİNCİ MEKTUP

Somuncu Baba

Rahmanın tecelligâhı olan gönlümüzde samimi bir sevgiyle dolaşma şerefine sahip olmanız size saadet olarak yetmez mi? (Mutluluğunuz için yeterli değil… Devamını oku

KIRKBİRİNCİ MEKTUP

Somuncu Baba

Allah'ın sevgisinden bahsetmek ve Allah'ın sevgisini anlatmak benim için ve benim duygu ve düşüncelerimi denizde bir damla kadar da olsa… Devamını oku

KIRKINCI MEKTUP

Somuncu Baba

Allah'ın öyle özel¸ seçkin dostları vardır ki¸ sizin geçmişinizi (neler yaptıklarınızı¸ nasıl biri olduğunuzu) bildikleri gibi gelecekte de neler yapabileceklerinizi… Devamını oku

OTUZDOKUNCU MEKTUP

Somuncu Baba

Bazen rüya bazen de göz önüne gelen hayalinizle geçen her gün ve gecelerim aynı olmayan bir hâldir ki¸ ne susamış… Devamını oku

OTUZSEKİZİNCİ MEKTUP

Somuncu Baba

"Kim Allah'a güvenirse O¸ ona yeter" (65/Talak¸3) bu duayı dinleyen bir kişi için olan her şeyi yapıp¸ neticeyi Allah'a bırakan… Devamını oku

OTUZYEDİNCİ MEKTUP

Somuncu Baba

Kaybettiğin dünya nimeti eline geçer de¸ kaybettiğin vefalı yârin -dostun- ele geçmez. Daima gönlümde bulunan hayaliniz¸ size kavuşma hasretiyle ve… Devamını oku

OTUZALTINCI MEKTUP

Somuncu Baba

Ey Allah'ın dostluğuna talip olanlar¸ bazı durumlardan sizleri haberdar etmesek (etmeseler)¸ ta ki inkârınızda sabit olup¸ kabul etmezdiniz (kabule yanaşmazdınız)… Devamını oku

OTUZ DÖRDÜNCÜ MEKTUP

Somuncu Baba

Doğruluk¸ samimiyet ve sevgiyi devam ettirmede kendini insanlığın gerçeği say ve gerçek ol. Doğruluk¸ samimiyet ve sevgiyi devam ettirmede kendini… Devamını oku