OTUZSEKİZİNCİ MEKTUP

Somuncu Baba

"Kim Allah'a güvenirse O¸ ona yeter" (65/Talak¸3) bu duayı dinleyen bir kişi için olan her şeyi yapıp¸ neticeyi Allah'a bırakan herkesi duyar ve işitir¸ ona cevap verir. O'na kul köle olan tevekkül eden herkesin işlerine eşlik eder¸ ilgisini kesmez. O kullarına yeter. Fakat bir şartla! Her isteğin ve huzurun¸ her şeyi gören¸ her şeyi isteyen ve istetenin ve gözetenin Allah olduğunu bilirse. Her türlü işin iplerini elinde iyi tut¸ sıkıca bağla sağlama al ve gerisini Allah'a bırak. Şüphesiz ki peygamberlerin emirlerine uym

Ey Gözümün Nuru!


 


Ayrılık gününün sabahında sizi görüp yolcu etmek niyetiyle varmıştım. On ya da on beş dakika önce hareket ettiğinizin haberini ilkönce Salih Efendi'den daha sonra henüz gözlerinde dostlardan ayrılma gözyaşının izlerini gözlemlediğim¸ kız kardeşim Fatıma'dan almıştım. Artık dostlardan ayrılmanın getirdiği kaderi tekrar etmeye gerek görmeyerek pek muhterem babamın yanına uğramadan eve dönmüştüm. Gönül ki¸ sevmediği yârdan ayrıdır¸ severse o zaman kalpleri birdir¸ (Yâr sevilince yardır. Ancak o zaman gönül birdir.) Doğan ve batan güneş onlar için birdir¸ doğu ve batı bir yerde olmasa da.


 


Nasılsın ey gözüm cânım vefâ-dârım nasılsın


Nasılsın ey garîb-i cân-ı bîmârım nasılsın


 


Hudâ bilür ki hem-derdim seninle zâra âvâzım


Nasılsın gonca-leb ey gonca-ruhsârım nasılsın


 


Belâlı başına tâc üzre tâc urur Hudâ dertten


Nasılsın derdi hoş dermânı hûb yârim nasılsın


 


Nasîbin rûz-ı evvelde belâ balıyla yoğrulmuş


Nasîbin ey ezel derde giriftârım nasılsın


 


Nasılsın ey gözüm nûru sürûr-ı sîne-i cânım


Vücûdun âfiyet kesbetdi mi ey derde dermânım nasılsın


 


Hulûsî tek gedânın bu duâsıdır ki Mevlâ'dan


Nasılsın ey vefâlı yâr-ı gamhârım nasılsın


 


"Kim Allah'a güvenirse O¸ ona yeter" (65/Talak¸3) bu duayı dinleyen bir kişi için olan her şeyi yapıp¸ neticeyi Allah'a bırakan herkesi duyar ve işitir¸ ona cevap verir. O'na kul köle olan tevekkül eden herkesin işlerine eşlik eder¸ ilgisini kesmez. O kullarına yeter. Fakat bir şartla! Her isteğin ve huzurun¸ her şeyi gören¸ her şeyi isteyen ve istetenin ve gözetenin Allah olduğunu bilirse. Her türlü işin iplerini elinde iyi tut¸ sıkıca bağla sağlama al ve gerisini Allah'a bırak. Şüphesiz ki peygamberlerin emirlerine uymakta Allah'a bağlanmanın bir işaretidir.


Mekke ve Medine'ye denk bir¸ "Ravzatun min riyazı'l-cennet" (Cennet bahçelerinden bir bahçe) olan mukaddes makamın¸ bereket ve rahmet çadırının altında Allah katında makbul namazlardan olan namazlarınızı kılmak şerefinden bilmem ki sizleri hangi işleriniz uzak tutmakta ve men etmektedir. O vefa ve kerem sahibi¸ inciler yağdıran konuşmasıyla sohbet ve muhabbetiyle tekrar ve tekrar yüce şanlarını izah edip dünyada dördüncü derecede bereket ve rahmet kaynağı donanmış ve bezenmiştir diye buyurduklarını hepiniz duydunuz ve şahid olduğunuz diğer günler değil¸ Cuma günleri Cuma namazı Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri Camisinde eda edilecek Cuma namazından daha mukaddes bir amel hangi amelimizdir ki¸ onu tercih ederken o çalışma ve çabayı Cuma namazından daha üstün tutarak günah işliyorsunuz (Cuma namazını kılma hususunda) kusur ediyorsunuz…


 


Güncel Çeviri: Yrd. Doç. Dr. Cemil GÜLSEREN

Sayfayı Paylaş